Salg og Utleie

Salg av:
-Ekspanderende mørtel
(Fjellsprekk).

Utleie av:
-Aluminiums Stillas.
-Håndholdte Bor maskiner
-Fjell kiler
-Fliskutter/kvisthogger